Realizacje

Wykaz prac z działalności projektowej:

od 2011

 • Jagiellońskie Centrum Innowacji sp. z o.o / Selvita S.A. Park Life Science Kraków ul. Bobrzyńskiego 14 – projekt budowlano-wykonawczy instalacji acetylenu dla zasilania palnika acetylenowego spektrometru absorpcji atomowej iCE3300
 • EMM INVEST SP. Z O.O Ul.3-go maja Babice - projekt budowlano-wykonawczy instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji technologicznej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji dla budynku stacji paliw w miejscowości Włosień, gm. Babice
 • Stalesia Sp. z o.o., ul. Mariana Domagały 19, Kraków - projekt budowlany instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, grzewczej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla przebudowy, rozbudowy, nadbudowy części socjalno-biurowej zlokalizowanej w budynku hali produkcyjno-magazynowej
 • TRI POLAND sp. z o.o. ul. 1-go Maja 100, Wolbrom - projekt przebudowy i rozbudowy instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, budowy instalacji grzewczej i wentylacji mechanicznej dla budynku produkcyjnego FTT S.A. z zmianą funkcji piętra budynku z produkcyjnej na socjalno-produkcyjną
 • MAN Trucks Zakład produkcyjny samochodów ciężarowych Niepołomice ul. Diesla 1 – projekt wykonawczy instalacji sprężonego powietrza
 • POWIAT OLKUSKI UL. MICKIEWICZA 2, Olkusz - projekt wentylacji mechanicznej,  wentylacji grawitacyjnej, odciągu spalin dla pracowni samochodowych nr 1 i 2 w Zespole Szkół nr 1 Olkusz, ul. Legionów Polskich 1
 • Projekt budowy, rozbudowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  oraz sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej ul. Łużycka Kraków
 • Firma Usługowo – Handlowa „JANEX” - projekt instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, grzewczej, wentylacji mechanicznej dla budynku garażowego z zapleczem szatniowo-socjalnym i częścią biurową bazy transportowej w miejscowości Zederman
 • Projekt przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia obr. Chorągwica, gm. Wieliczka
 • Market budowlany OBI Miejsce Piastowe – projekt wykonawczy instalacji grzewczo-wentylacyjnej
 • Instytut Odlewnictwa Kraków ul. Zakopiańska 73 – projekt budowlany i wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej - odciągi miejscowe znad pieców
 • Centrum Medyczno Rehabilitacyjne Kraków Południe ul. Komuny Paryskiej 24 – projekt instalacji wodociągowej, projekt instalacji kanalizacji sanitarnej, projekt instalacji gazu, projekt instalacji centralnego ogrzewania, projekt wentylacji mechanicznej,
 • Projekt przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia Kraków ul. Tretówka
 • Projekt przebudowy, budowy dodatkowego węzła cieplnego wraz z układem pomiarowym w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym dwu lokalowym Kraków ul. Bieżanowska
 • Projekt instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Kraków ul. Bieżanowska
 • Zespół szkolno-przedszkolny Laski gm. Bolesław – projekt budowlany przebudowy instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz wentylacji mechanicznej
 • Przedszkole Olkusz ul. Żeromskiego – projekt budowlany remontu istniejącej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny Kraków ul. Podgórki Tynieckie - projekt budowlany instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, gazowej oraz wentylacji mechanicznej
 • Myjnia samochodowa Nawojowa Góra gm. Krzeszowice – projekt budowlany instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, gazowej
 • Budynek garażowo – magazynowo - socjalny Nowa Góra gm. Krzeszowice – projekt budowlany instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej
 • Gabinet rehabilitacji Bolesław ul. Laskowa 4A – projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny Kraków ul. Podgórki Tynieckie – projekt budowlany przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej
 • Osiedle domków jednorodzinnych Wieliczka – projekt budowlany instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania
 • Osiedle domków jednorodzinnych Nawojowa Góra gm. Krzeszowice – projekt budowlany instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania
 • Budynek usługowy Bukowno – projekt instalacji wentylacji mechanicznej
 • Hala produkcyjna Katowice – projekt budowlany budowy instalacji gazowej
 • Szkoła Rzeszów – projekt budowlany instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji tłuszczowej
 • Pensjonat w Zakopanem – projekt budowlany instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Osiedle Urocze" Kraków – projekt wentylacji mechanicznej
 • Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego Kraków ul. Jęczmienna – projekt budowlany budowy instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, oraz instalacji gazowej
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny Kraków ul. Jęczmienna - projekt przyłącz wody, projekt przyłącz kanalizacji sanitarnej
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny Kraków ul. Twardowskiego - projekt przyłącz wody, projekt przyłącz kanalizacji sanitarnej
 • Skawina ul. Piastowska – projekt budowlany budowy przyłącza gazu
 • Rzozów gm. Skawina – projekt przyłącza gazu
 • Sławkowice gm. Biskupice – projekt budowlany budowy i rozbudowy sieci gazowej oraz przyłącza gazu
 • Siepraw gm. Siepraw – projekt budowlany budowy i rozbudowy sieci gazowej oraz przyłącza gazu
 • Konina gm. Niedźwiedź – projekt budowlany budowy i rozbudowy sieci gazowej oraz przyłącza gazu
 • Skawina ul. Krakowska – projekt budowlany budowy przyłącza gazu
 • Dziekanowice gm. Dobczyce – projekt budowlany budowy i rozbudowy sieci gazowej oraz przyłącza gazu
 • Skawina ul. Sadowa – projekt budowlany budowy przyłącza gazu
 • Zarzyce Wielkie gm. Kalwaria Zebrzydowska – projekt budowlany budowy przyłącza gazu
 • Jawornik gm. Myślenice – projekt budowlany budowy i rozbudowy sieci gazowej oraz przyłącza gazu
 • Lubień gm. Lubień – projekt budowlany budowy przyłącza gazu
 • Kasinka Mała gm. Mszana Dolna – projekt budowlany budowy i rozbudowy sieci gazowej oraz przyłącza gazu
 • Winiary gm. Gdów – projekt budowlany budowy i rozbudowy sieci gazowej oraz przyłączy gazu
 • Pcim gm. Pcim – projekt budowlany budowy i rozbudowy sieci gazowej oraz przyłączy gazu
 • Dobczyce os. Jagielońskie – projekt budowlany budowy przyłącza gazu
 • Trzemeśnia gm. Myślenice – projekt budowlany budowy przyłącza gazu (przejście przez potok Trzemeśianka)
 • Olszówka gm. Mszana Dolna – projekt budowlany budowy przyłącza gazu
 • Lubomierz gm. Mszana Dolna – projekt budowlany budowy przyłącza gazu
 • Dobczyce gm. Dobczyce – projekt budowlany budowy i rozbudowy sieci gazowej oraz przyłączy gazu
 • Brzączowice gm. Dobczyce – projekt budowlany budowy i rozbudowy sieci gazowej oraz przyłącza gazu
 • Bilczyce gm. Gdów – projekt budowlany budowy i rozbudowy sieci gazowej oraz przyłącza gazu
 • Skawina ul. Żychonia – projekt budowlany budowy i rozbudowy sieci gazowej oraz przyłączy gazu
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny Lusina gm. Świątniki Górne – projekt przyłącz wody, projekt  przyłącz kanalizacji sanitarnej
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny Siepraw gm. Siepraw – projekt przyłącz wody
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny Olszowice gm. Świątniki Górne – projekt przyłącz wody
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny Czułów gm. Liszki – projekt przyłącz wody
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny Kraków ul. Chałubińskiego – projekt przyłącz wody, projekt przyłącz kanalizacji sanitarnej
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny Kraków ul. Na Zielonki – projekt przyłącz wody, projekt przyłącz kanalizacji sanitarnej
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny Brzeźnica gm. Bochnia – projekt przyłącz wody, projekt przyłącz kanalizacji sanitarnej
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny Skawina ul. Torowa – projekt sieci wodociągowej, projekt sieci kanalizacji sanitarnej
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny Wola Radziszowska gm. Skawina – projekt przyłącz wody, projekt przyłącz kanalizacji sanitarnej
 • Lusina gm. Świątniki Górne – projekt budowlany przebudowy sieci gazowej
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny Kraków ul. Tokarska – projekt instalacji gazowej
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny Kraków ul. Na Zrębie – projekt instalacji gazu
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny Kraków ul. Zamkowa – projekt instalacji gazu
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny Kraków ul. Obozowa – projekt instalacji gazu
 • Budynek mieszkalno-usługowy Krzeszowice ul. Legionów Polskich – projekt instalacji gazu
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny Kraków ul. Na Grządkach – projekt instalacji gazowej
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny Kraków ul. Bieżanowska – projekt instalacji gazowej
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny Kraków ul. Jaworskiego – projekt instalacji gazu
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny Kraków ul. Grabowskiego – projekt instalacji gazu
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny Dobranowice gm. Wieliczka  – projekt instalacji gazu
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny Świątniki Górne gm. Świątniki Górne  – projekt instalacji gazu
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny Sosnowice gm. Brzeźnica  – projekt instalacji gazu
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny Radocza gm. Tomice  – projekt instalacji gazu

 

od 2008 do 2010 praca w AREA-TERM

Współudział w pracach projektowych przy:

 • Galeria Bochnia Rotunda – projekt budowlany i wykonawczy instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji tłuszczowej oraz gazowej
 • Galeria Newag Nowy Sącz – projekt budowlany instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz gazowej
 • Biurowiec Archetura Kraków ul. Cystersów - projekt budowlany i wykonawczy instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz gazowej
 • Supermarket Tesco Krasnystaw - projekt budowlany i wykonawczy instalacji wodociągowej, hydrantowej, kanalizacji sanitarnej oraz gazowej
 • Centrum Dialogu Łódź - projekt budowlany i wykonawczy instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej
 • Sklep budowlany Castorama Warszawa - projekt wykonawczy instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz gazowej
 • Centralny Ośrodek Sportu COS Władysławowo - projekt budowlany i wykonawczy instalacji wodociągowej, instalacji hydrantowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej

od 2006 do 2008 praca w DELPOR

Współudział w pracach projektowych przy:

 • Budynek mieszkalny wielorodzinny "Apartamenty Ludwinów" Kraków - projekt wykonawczy instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, centralnego ogrzewania
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami Kraków ul. Balicka – projekt budowlany i wykonawczy instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, centralnego ogrzewania
 • Baza Magazynowo - Przeładunkowa Gazu Płynnego Euro-Terminal Sławków – projekt budowlany i wykonawczy instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażami Kraków ul. Wodna – projekt budowlany i wykonawczy centralnego ogrzewania
 • Biblioteka Główna oraz Wydział Fizyki i Matematyki Politechnika Krakowska – projekt budowlany i wykonawczy centralnego ogrzewania
 • Hala widowiskowo sportowa Podium Gliwice – projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej